Werkgroepen

De werkgroepen staan in voor de concrete uitwerking, uitvoering en opvolging van de acties. Per actie is een trekker aangewezen, die samen met de leden van de werkgroep instaat voor de uitwerking en opvolging van de acties. De trekkers zijn ook lid van het dagelijks bestuur en staan in voor de terugkoppeling naar het dagelijks bestuur.

Wenst u meer informatie ?

Contacteer ons