Werkgroep Toerisme

De toeristische sector is een alsmaar belangrijkere economische pijler. De bestedingen van de toerist-recreant zorgen voor omzet en tewerkstelling, wat een gunstig effect heeft op de lokale en regionale economie. Ook draagt de toeristisch-recreatieve attractiviteit bij tot een positieve beeldvorming van de regio en is het een belangrijke troef in het aantrekken van nieuwe inwoners en ondernemingen.

De regio Waas & Dender heeft alle troeven om een succesvolle toeristische regio te zijn; groen, water, pittoreske landschappen en historische steden, fiets- en wandelroutes, een rijk aanbod aan cultuurhistorisch, industrieel en maritiem/nautisch erfgoed, … Toch moeten we vaststellen dat de regio te weinig gekend is als toeristische bestemming.

Streekoverleg Waas & Dender wenst initiatieven te nemen om de toeristische kwaliteiten van de regio Waas & Dender nadrukkelijker onder de aandacht te brengen, waarbij niet alleen zal gekeken worden naar de klassieke toeristisch-recreatieve attractiviteit, maar ook op zoek gegaan wordt naar originele formules die toerisme en bedrijfsleven verbinden. Zo zal in de werkgroep toerisme in co-creatie met alle belanghebbenden een toeristisch aanbod uitgewerkt worden waarbij ook economische troeven aan bod komen, zoals bvb. het ontwikkelen van fiets- of wandelroutes gekoppeld aan een bezoek aan een stokerij of brouwerij, een chocoladefabriek, …

De werkgroep Toerisme wordt getrokken door Toerisme Oost-Vlaanderen, in samenwerking met Toerisme Scheldeland en Toerisme Waasland.

Wenst u meer informatie?

Contacteer ons