Werkgroep Ruimte

De regio wenst te investeren in een voldoende en adequaat aanbod aan bedrijventerreinen. Hierbij gaan we uit van de gegevenheid dat ruimte een schaarse factor is waarmee slim en zorgvuldig dient te worden omgesprongen.

De werkgroep ruimte zal volgende acties uitwerken en/of opvolgen:

  • Implementatie van de bizlocator in de regio (bizlocator is een tool die de vraag naar en het aanbod van ruimte samenbrengt )
  • Studie naar behoefte aan bedrijventerreinen – ruimteclaims
  • Het opvolgen van de ontwikkelingsmogelijkheden van het Bijzonder Economisch Knooppunt (BEK) Zwaarveld (Hamme) en Kluizenmolen (Sint-Gillis-Waas)/het activeren van de taakstelling.
  • Het uitrollen van goede praktijken inzake functieverweving
  • Inzetten op interbedrijfssamenwerking en bedrijventerreinmanagement (BTM)

Het merendeel van deze acties zullen verder uitgewerkt worden in verschillende subwerkgroepen.

Meer informatie?

Contacteer ons