Werkgroep Circulaire economie

Circulaire economie wordt als een motor beschouwd voor groei en innovatie in de regio. Omwille van de huidige technologische evoluties, zijn er veel meer mogelijkheden op vlak van recuperatie en is er een maatschappelijke verschuiving in denken. Er is m.a.w. een markt voor circulaire producten en diensten. Door haar centrale ligging t.o.v. Gent, Brussel en Antwerpen, beschikt de regio Waas en Dender over extra logistieke troeven om een circulaire economie uit te bouwen.

De werkgroep circulaire economie zal nagaan wat de probleemstromen van de ondernemingen/organisaties zijn in onze regio en bekijken voor welke afvalstromen er een nuttigere bestemming kan gevonden worden bij voorkeur in de eigen regio. Dit kan ongetwijfeld bijkomende (sociale) tewerkstelling genereren of creëren.

Volgende acties zullen door deze werkgroep uitgewerkt worden:

  • Inventariseren van probleemstromen en de bestemmingen van uitgaande stromen in kaart zetten
  • Organiseren van “vraag– en aanbod markt” in de regio
  • Kennis van bepaalde initiatieven/tools binnen de regio verhogen en uitwisselen i.s.m. Febem, OVAM, Coberec, sectorspecifieke kenniscentra, …
  • Kennis van nieuwe business modellen binnen de regio, via Plan C
  • Best practices in de regio (bv. DESSO, DS Textiles, VPK) meer bekendmaken door bedrijfsbezoeken en communicatieacties
  • Best practices inzake hergebruik bij bedrijven, i.s.m. kringwinkels en ondernemingen uit de sociale economie, bvb. via de firma NNOF - onderzoek gericht op het verminderen van de volumes aan wegwerpproducten in de zorgsector en de implementatie van hergebruik van materialen in de zorgsector
  • Regio “branden” als “no waste valley” of recycling regio die de bestaande recyclage-industrie versterkt en nieuwe recyclagebedrijven aantrekt, i.s.m. de Waaslandhaven o.w.v. logistiek.

Voka Oost-Vlaanderen trekt deze werkgroep.

Meer informatie?

Contacteer ons