Overlegstructuur

De werking van het Streekoverleg Waas & Dender zit gestructureerd in een algemene vergadering, een dagelijks bestuur en verschillende werkgroepen. Het Streekoverleg Waas & Dender is ingebed in de juridische structuur vzw ERSV Oost-Vlaanderen.

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle partners van het samenwerkingsverband zijnde de 19 lokale besturen, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden DDS en Interwaas, provincie Oost-Vlaanderen en Antwerpen, de sociale partners en VDAB.

Klik hier voor een overzicht van de Leden van de Algemene Vergadering.

Het Dagelijks bestuur is samengesteld uit een vertegenwoordiging van de lokale besturen, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden DDS en Interwaas, provincie Oost-Vlaanderen, de sociale partners en VDAB. Het dagelijks bestuur staat in voor de opvolging en monitoring van de verschillende acties, bewaakt de voortgang van het project en evalueert en stuurt bij waar nodig.

Voor een overzicht van de leden van het dagelijks bestuur, klik hier

De werkgroepen staan in voor de concrete uitwerking, uitvoering en opvolging van de acties. Per actie is er een trekker aangewezen, die samen met de leden van de werkgroep instaat voor de uitwerking en opvolging van de acties. De trekkers zijn ook lid van het dagelijks bestuur en staan in voor de terugkoppeling naar het dagelijks bestuur.

Voor meer informatie over de verschillende werkgroepen willen we u graag verwijzen naar de rubriek werkgroepen.

Wenst u meer informatie?

Contacteer ons.