Europees Sociaal Fonds

Deze website kwam tot stand met de steun van het Europees Sociaal Fonds.

Het ESF stelt middelen ter beschikking voor innovaties die bijdragen tot meer en betere jobs voor meer mensen.

Ontdek de werking in Vlaanderen via de website van ESF Vlaanderen.

Europees Sociaal Fonds
Europees Sociaal Fonds
Europees Sociaal Fonds

Ontdek de werking in Vlaanderen

Ga naar de website van ESF